Máy đóng đai thùng bán tự động

Kéo cắt dây đai

Dây đai